Yrkeshögskolan YH

En fantastisk möjlighet för att som elektriker ta ett kliv inom branschen eller för att nya ska hitta sitt nya arbete i elbranschen är Yrkeshögskolan.

Vi har inom vårt nätverk en mångårig erfarenhet av att leverera kurser inom Yrkeshögskolan genom många olika utbildningsanordnare.

YH-utbildningar inom el har idag ofta den teoretiska grunden för Auktorisation inom sin studieplan, det är där vi kommer in. Vi levererar alla kurser som ingår inom Auktorisation för både Låg och Högspänning, vi har självklart all den praktiska utrustning som krävs för att möta både Elsäkerhetsverkets krav enligt ELSÄK-FS 2017:4 samt Myndigheten för Yrkeshögskolas krav enligt MYH-FS 2017:1

Vi har på Yrkeshögskolan Jönköping anlitat Elsäkert i många kurser under flera år och är mycket nöjda med den service som de levererar. Utbildarna är kunniga, engagerade och utrustningen till laborationer är av högsta klass. När saker behöver ordnas är Elsäkert mycket lösningsfokuserade och bra att ha som partner. Vi ger dem våra bästa vitsord.

Anders Rickman Verksamhetschef YJ

Kurser vi levererar redan idag:

 • Auktorisation Lågspänning
  • Regler och standarder
  • Anläggningar för produktion och överföring samt industriella anläggningar
  • Elinstallationer i byggnader
  • Elmaskiner
 • Auktorisation Högspänning
 • Projektering av elkraftsystem
 • Yrkesrollen Elkonstruktör
 • m.m…