Kontroll före idrifttagning

Utbildning riktad till dig som arbetar i ett elinstallationsföretag med utförande, konstruktion eller projektering av elinstallationer.

Kursmål
Utbildningen ger kunskap om hur en starkströmsanläggning ska kontrolleras innan den tas i bruk för att uppnå God elsäkerhetsteknisk praxis. Utbildningen utgår ifrån Svensk Standard SS 4364000 del 6. Med fördel anpassar vi utbildningen efter just ert egenkontrollprogram.

Genomförande
Kursen är en heldag som varvar teori och praktiska egna laborationer. Vi har både laborationsutrustning och
mätinstrument. Men vi eftersträvar alltid att möta er i er vardag och därför rekommenderar vi att ni även tar med er era egna mätinstrument.

För mer info och offert kontakta oss.

Kontroll före idrifttagning skräddarsytt
Utbildning av kontroll före idrifttagning med utbildningsledaren Johan Rungberg. Här får de bl.a utföra kontrollmätning i ett pågående projekt enligt egenkontroll program.