Skräddarsytt

I vår strävan att möta alla våra kursdeltagare i deras vardag så har vårt koncept skräddarsytt växt fram. Detta bygger på att vi som kursledare läser in oss på era rutiner och ert arbete i vardagen. Efter det så har vi mycket bättre möjlighet att koppla våra utbildningar till er arbetssituation.

Skräddarsytt logo

Genom att skräddarsy så kan vi leverera en utbildning som till 100% känns relevant för kursdeltagarna.

Ett exempel som ofta återkommer är att vi under en dags utbildning kombinerar Elsäkerhet vid arbete samt Kontroll före idrifttagning. Då utgår utbildningen från en elmontörs arbetssituation på just ert företag, i allt från att säkerställa sin egna arbetsplats innan påbörjat arbete till att kontrollen är utförd i betryggande omfattning innan överlämning till kund. Utbildningen utgår då ifrån era rutiner och ert egenkontrollprogram.

Ett annat exempel är att vi genomför en skräddarsydd Kontroll före idrifttagning där mätningarna sker ute i er anläggning eller ute i en kundanläggning som vi disponerar under utbildningsdagen

För mer info och offert kontakta oss.