Övriga tjänster

Tack vare vår breda erfarenhet kan vi erbjuda en rad tjänster inom elområdet utöver utbildning.

Kombinationen av att vi hjälpa er att bygga upp er elsäkerhetsorganisation och sedan hjälpa till med utbildningar där vi implementerar era nya rutiner har varit mycket uppskattat för våra kunder.

Här kommer lite exempel på vad vi kan vara behjälpliga med:

  • Kontroll av anläggning/kontroll före idrifttagning både på Låg och Högspänning
  • Felsökning och analys inom Elmiljö, Övertoner, Elkvalitet, Statisk elektricitet
  • Reläskyddsprovning
  • Provning av ställverk
  • Framtagande av arbetsrutiner
  • Framtagande av elsäkerhetsorganisation
  • Framtagande av egenkontrollprogram
  • Kontroll av jordningssystem
Foto: Charlotta von Schultz

En artikel i Elinstallatören från ett uppdrag på Carlsbergs bryggeri där Johan hjälper Potentiale i Wermland AB med en felsökning. Läs artikeln på Elinstallatören .