Cecilia Axelsson

Cecilia Axelsson
Potentiale i Wermland AB
Cecilia.axelsson@potentiale.se
www.potentiale.se
0707-900727
Cecilia Axelsson

Cecilia är utbildad civilingenjör inom elkraft och har sedan sin första praktik på det lokala elverket, varit intresserad av elsäkerhet. Som person drivs hon av utmaningar och kallar därför sina utbildningar för just utmaningar. Cecilia håller utmaningar och utredningar inom elsäkerhet i allmänhet och potentialutjämning i synnerhet. Hon är även tidningen Elinstallatörens elsäkerhetsexpert.