Utbildningar

Elsäkerhet vid arbete
Utbildning riktad till dig som arbetar i eller i närheten av en elektrisk anläggning där risk för elfara förekommer.

Kontroll före idrifttagning
Utbildning riktad till dig som arbetar i ett elinstallationsföretag med utförande, konstruktion eller projektering av elinstallationer.

Potentialutjämning
Få områden är så omdiskuterade som potentialutjämning. Vad ska potentialutjämnas? Vilken färg ska ledaren ha? Hur är det med armeringen i bottenplattan, hur gör jag när rambeskrivningen är bristfällig och vad gäller egentligen för maskiner?

Elmiljö och elkvalitet
Utbildning riktad till dig som vill bli vassare inom felsökning och ha en bättre förståelse för de utmaningar som modern elektronik innebär för en elanläggning eller elnät

ESA Elsäkerhetsanvisningar

Ledningsdimensionering EL-VIS

Auktorisation Lågspänning
Auktorisation Högspänning
Elinstallationsyrket är ett reglerat yrke som kräver auktorisation utfärdat av Elsäkerhetsverket för att få lov att utföra elinstallationsarbete. Vi är stolta över att vara en av INSU´s leverantörer av utbildning inom Auktorisation

Grundläggande Ellära

Elsäkerhet inom organisation

Skräddarsytt
Vi som kursledare läser in oss på era rutiner och ert arbete. Sedan kan vi 100% matcha våra utbildningar till just er arbetssituation.

Mätningar i kundens anläggning
Laboration Ellära