Brandutredning

Vi på Elsäkert har en bred kompentens och med f.d. kriminaltekniker i spetsen kan vi erbjuda en helt unik kombination av kompetenser för utredningar inom brand. Vi riktar oss enbart till försäkringsbolag. Vårt geografiska arbetsområde är hela Sverige med vår utgångspunkt i Östergötland.


I spetsen har vi våra tekniker Per Larsson & Rickard Vågerud som har en gedigen erfarenhet inom området (läs mer om Per Larsson och Rickard Vågerud här) med stöd av övriga kompetensområden som elsäkerhets och elteknikexperter.

Brandutredningar
Vi utför oberoende brandutredningar specialiserade mot bränder i byggnader (bostäder och företag), lantbruk, fartyg och fordon. Undersökningen av brandplatsen dokumenteras i form av t.ex. foton, skisser och en rapport (vid önskemål även 3D- fotografering).

Efter undersökningen levererar vi en oberoende rapport och beslutsunderlag. För oss är det viktigt att ni som kund har tillgång till rapporten och ett beslutsunderlag så fort möjligt efter undersökningen.