Per Larsson

Per Larsson
pelle@elsakert.se

Före detta kriminaltekniker med lång erfarenhet av brandplatsundersökningar
Per Larsson porträtt

Under mina 14 år som kriminaltekniker har jag gjort ett stort antal platsundersökningar, allt från inbrott, arbetsolyckor, våldsbrott och mord, men även ett stort antal bränder i byggnader och fordon. Samtliga undersökningar har redovisats i kriminaltekniska protokoll, som har använts av utredare och åklagare i vidare rättsprocess. Detta har gjort att jag har en mycket bred kompetens i hela kedjan från undersökningen till ett färdigt dokument, samt redovisning av undersökningar under rättegångar.

Jag är van att jobba ensam, men har också jobbat mycket tillsammans med andra kriminaltekniker, utredare och brandhundar. Jag har också stor erfarenhet av att jobba med externa parter, så som brandingenjörer och skadereglerare från försäkringsbolag.

Som utbildad ammunitionsföreståndare har jag en bred kunskap om explosiva varor och effekten av dessa. Varor av detta slag förekommer tidvis i undersökningar relaterat till brand i fordon och byggnader. Min utbildning stärker därför min kompentens vid denna typ av undersökningar.

Under min tid som polis i yttre tjänst arbetade jag på ett stort antal olycks-, brotts-och brandplatser i nära anslutning till att de inträffat. Jag har i samband med detta mött drabbade (målsäganden), vittnen och gärningsmän. Detta har gett mig stor erfarenhet av hur platser ser ut i samband med händelsen och hur de kan påverkas av yttre faktorer. Det har även gett mig erfarenhet kring hur människor reagerar och uttrycker sig i det akuta läget och hur det kan förändras med tiden.

Erfarenhet

  • Polisskolan maj 1976 – 1977
  • Yttre tjänst som ordnings- trafik- och närpolis 1977 – 2004
  • Utredare 2004 – 2006
  • Kriminaltekniker på forensiska sektionen 2006–2020
  • Kriminalteknisk grundutbildning hösten 2007 till våren 2008
  • Utbildad ammunitionsföreståndare 2018
  • Pensionerad 2020-03-30 efter 44 års tjänst (så när som på en månad).